Kto Mnie miłuje Słowa Mojego przestrzegać będzie i Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy, i u niego zamieszkamy. (Jana 14,23)

 

"Nie każdy kto do  Mnie mówi: Panie, Panie wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie.(Mateusza 7,21)

 

A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana Mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.” (Mateusza 28:18-20)

 

Witamy na naszej stronie!

Jesteśmy chrześcijanami rozkochanymi w Jezusie. Z powodu tego co On dla nas zrobił głosimy o Jego miłości, dobroci, miłosierdziu, łasce i wspaniałości; o tym jak nasze życie się zmieniło od momentu, kiedy Jezus stał się osobistym Zbawicielem i Panem naszego życia. 

Jezus jest Drogą, Prawdą i Życiem  (Jana 14,6).


"Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie". Fil. 4,13

Nie poddawaj się kiedy jest ci żle nie cofaj się i nie upadaj na duchu, ale uchwyć się tego słowa, wierząc w swoim sercu wyznawaj go.


"